O ARTYŚCIE

Danuta Tworke-Wojsznis – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek – wychowanie plastyczne, dyplom z malarstwa (u prof. Andrzeja Niekrasza) oraz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie, kierunek - formy użytkowe. Działalność artystyczna - malarstwo - olej, akryl, gwasz, tempera, technika własna oraz sztuka użytkowa m.in. zdobienie szkła i ceramiki , a także grafika komputerowa. Wystawy zbiorowe i indywidualne w kraju i zagranicą, udział w licznych plenerach, konkursach i aukcjach

 

 "Świat bez sztu­ki na­raża się na to, że będzie światem zam­kniętym na miłość"  Jan Paweł II (Karol Wojtyła)